Účetní služby

Vedení účetnictví

Vedení daňové evidence

Daňové přiznání k dani z příjmů, DPH

Zpracování mezd

Daňové a účetní poradenství


Marketingové služby

Marketingová komunikace a Mediální zastoupení

Reklamní činnost

Marketingové poradenství